Jak kupować?

 

Zamówienia drogą internetową przyjmujemy przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

  1. Zamówienia można składać za pośrednictwem systemu sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep-ortopedyczny.com lub www.orto-med.limanowa.pl oraz pocztą elektroniczną na adres lub telefonicznie.

  2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, klient otrzyma informację mailem bądź telefonicznie z informacją o nieprawidłowości i prośbą o sprostowanie bądź uzupełnienie błędów.

  3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych, prawdziwych danych teleadresowych. Aktywny adres e-mail i numer telefonu pod którym będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.

  4. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzić zmiany wyłącznie do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia kontaktując się drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Wszelkie zmiany oraz uwagi dotyczące zamówień będących w realizacji nie będą uwzględniane.

  5. Jeżeli zrealizowanie zamówienia przez sklep nie jest możliwe Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany. Klient ma wówczas prawo anulowania zamówienia.

  6. W przypadku rezygnacji z zamówienia, które zostało już wysłane, klient zobowiązuje się do uregulowania w terminie do 7 dni wszelkich kosztów związanych z wysyłką poniesionych przez sprzedającego.

Copyright © ORTO-MED - Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne | wizyt: 2391650 on-line: 7